Omdiskuterat EU-avtal ska röstas igenom i dag

Idag ska Europaparlamentet rösta om ett avtal som innebär att uppgifter om europeiska bankkunders transaktioner kan lämnas ut till USA. EU-kommissionär Cecilia Malmström har varit drivande i förhandlingarna som lett fram till dagens omröstning och hon tycker att det är ett viktigt avtal.

– Det är ett viktigt avtal därför att det är ett led i kampen mot terrorismen. Det syftar till att spåra finansiering av terrorism, och är ett samarbete som vi har mellan USA och Europa, säger Cecilia Malmström.

Det så kallade Swiftavtalet går alltså ut på att amerikanska myndigheter ska kunna få tillgång till uppgifter om banktransaktioner som skett i Europa för att kunna spåra personer som finansierar olika terrorgrupper.

Avtalet har fått sitt namn för att det främst berör uppgifter sparade av det företag som registrerar de flesta penningtransaktionerna och som heter just Swift, och som har sin bas i Belgien.

Tidigare har USA haft tillgång till dessa uppgifter men under 2009 började Swift spara all information om europeiska transaktioner enbart på servrar i Europa, tidigare hade uppgifterna även sparats på servrar i USA.

Ett liknande avtal röstades ned av EU-parlamentet i februari tidigare i år. Parlamentets främsta kritik då rörde skyddet för den personliga integriteten. Men, det nya förslaget har omarbetats och det väntas nu gå igenom parlamentet med en bred majoritet.

Men vissa är fortfarande motståndare till avtalet. En av dem är den svenske EU-parlamentarikern och miljöpartisten Carl Schlyter.

– Parlamentet hade för det första kritik mot att man lämnade ut inte bara uppgifter om den misstänkta personen, utan även en massa annan kringdata om helt oskyldiga människor.

– För det andra är definitionen av terrorism USA:s definition, och det är en definition som är extremt öppen och som omfattar väldigt många saker.

– För det tredje kan man inte få sina rättigheter försvarade i domstol. Inget av de här tre problemen är åtgärdade så det är helt fel att godkänna avtalet nu tycker jag, säger Carl Schlyter.

Men EU-kommissionären och folkpartisten Cecilia Malmström tycker inte att den enskilde EU-medborgaren har någon anledning att känna oro.

– Det här handlar inte om att det sitter någon och tittar på alla banktransaktioner som vanliga människor gör, när vi betalar våra räkningar eller när vi skickar över lite pengar till någon, utan det här är mycket speciellt och får bara användas i kampen mot terrorismen, och varje enskild sökning får bara göras i anslutning till en pågående utredning.

– Man får alltså inte gå runt på nätet och leta och se om man hittar något intressant, utan det måste finnas en koppling till en pågående utredning om terrorism, säger Cecilia Malmström.

Och Cecilia Malmström menar att det breda stödet i parlamentet visar på att det nya förslaget har tagit hänsyn till de invändningar parlamentet har haft rörande den personliga integriteten.

– Vi har haft ett mycket nära samarbete med parlamentet, jag har personligen varit i parlamentet ett tiotal gånger bara under våren i den här frågan, och haft telefonkontakt med de viktigaste förhandlarna i princip varje dag de senaste dagarna.

– Så det avtal, som jag nu har förhandlat om, är ett väsentligt bättre avtal än det som fanns i februari, säger Cecilia Malmström.

Då har det varit ett intensivt första halvår för dig som EU-kommissionär?

– Jaa-a, det har varit otroligt dramatiskt, men väldigt lärorikt också, avslutar Cecilia Malmström.