Världens unga för miljön

250 ungdomar från 110 länder är just nu samlade på EU:s ungdomskonferens i Borgholm för att diskutera miljö och hållbar utveckling. Det fyra dagar långa mötet kommer resultera i en deklaration, som ska överlämnas till miljöminister Kjell Larsson, som ett rådgivande dokument inför ett världsomspännande miljömöte i Johannesburg hösten 2002.
Miljöminister Kjell Larsson finns på plats i Borgholm, och han säger att unga människors synpunkter ofta hamnar utanför debatterna, men att de här har möljighet att föra fram sina åsikter. Kjell Larsson säger också vi inte kommer att få en hållbar utveckling över hela världen om vi inte samarbetar, och att ungdomsmötet i Borgholm är ett uttryck för detta.