Det växer och frodas kring Tjernobyl

24 år efter olyckan i kärnkraftverket Tjernobyl frodas grönskan i den "förbjudna zonen" runt reaktorn. Nu har forskare sett att växter där mycket snabbt kan förändra sin proteinsammansättning, något som verkar vara ett eget skydd de bygger upp mot radioaktiviteten.

Vi sitter i bilen och åker till Pripiyat - staden som utrymdes totalt och här har det växt upp träd som en törnrosahäck framför de övergivna husen

Naturen har liksom återerövrat den så kallade förbjudna zonen i tre mils radie runt olycksreaktorn. Det växer överallt. Alltsedan olyckan forskarna försökt förstå hur växter och djur skyddar sig mot radioaktiviteten här.

Maksym Danchenko på Ukrainas vetenskapsakademi ingår i en forskargrupp som de senaste åren har odlat soja och lin på ett stark radioaktivt område 5 kilometer från reaktorn.

På ett sanerat område en bit därifrån, där radioaktiviteten var hundra gånger lägre, odlade de jämförelseväxter.

De såg då att växterna som växer på det radioaktiva området snabbt förändrade sin proteinsammansättning och ökade produktionen av vissa proteiner som verkar ha en skyddande effekt.

Ett av proteinerna som det producerades mer av skyddar normalt växter genom att binda upp tungmetaller och ett annat protein brukar kunna skydda människor mot kromosomskador orsakade av strålning.

Forskarna har inte sett några tecken på mutationer, genförändringar, utan det handlar helt enkelt om att växterna börjar producera extra mycket av sådana proteiner som de redan hade gener för.

De tror att det kan handla om en generell skyddsmekanism som man också borde kunna hitta hos djur och människor.

– I så fall kan kunskapen utnyttjas för att förstå hur människor ska kunna skydda sig mot radioaktivitet, säger Maksym Danchenko.