Barnfetma ger inaktivitet, inte tvärtom

Fetma bland barn är ett växande problem i hela världen. Men enligt brittiska forskare tänkter vi ofta fel om vad som gör barn överviktiga. Enligt forskarna är det fetma som leder till stillasittande, inte stillasittande som leder till fetma.

Forskarna har följt en stor grupp innerstadsbarn under 11 år. De upptäckte är att motion och annan fysisk aktivitet faktiskt har väldigt liten effekt på ett barns vikt. När barn däremot väl har blivit överviktiga rör de på sig mindre än normalviktiga barn.

Enligt forskarna kan det här förklara varför åtgärder för att öka fysisk aktivitet hos barn har haft så liten effekt på fetman. Det viktigaste, menar de, är istället att ändra barnens matvanor.

Referens:
B. S. Metcalf, J. Hosking, A. N. Jeffery, L. D. Voss, W. Henley, T. J. Wilkin. Fatness leads to inactivity, but inactivity does not lead to fatness: a longitudinal study in children (EarlyBird 45). Archives of Disease in Childhood, 2010; DOI: 10.1136/adc.2009.175927