HYLTE

Mark måste saneras efter Rydöbruk

Föroreningarna efter den gamla sulfitfabriken Rydöbruk i Hylte är så stora att marken måste saneras.

Marken innehåller tonvis med kisaska och arsenik, askan innehåller flera tungmetaller och är giftig. Det skriver Hallandsposten idag.

Nu ska markägaren tillsammans med naturvårdsenheten fatta beslut om hur saneringen ska gå till.

En sanering som, enligt tidningen, kan komma att kosta över 30 miljoner kronor.