Kulturpolitik

Rödgröna vill satsa en extramiljard på kultur

De tre rödgröna partierna presenterade en gemensam kulturpolitik inför nästa val i dag. Bland förslagen finns gratis inträde på museer, ett populärkulturmuseum och maxtaxa i kultur- och musikskolan.

– Det här är en viktig reform för att barn ska få rätt att gå i kulturskola och musikskola, även om deras föräldrar inte är rika, säger Vänsterpartiledaren Lars Ohly.

Maxtaxan för kultur- och musikskolan ska minska kostnaderna för eleverna. I en del kommuner är det gratis medan andra tar upp till 1 700 kronor per termin för att barn till exempel får lära sig att spela ett instrument.

Genomsnittsavgiften är 637 kronor per termin och det är högst 637 kronor det ska kosta enligt Lars Ohly.

Ett nationellt center för barnkultur ska inrättas på Unga Klara i Stockholm. Det ska också bli ett populärkulturmuseum, där modern populärkultur som film, data och serier ska lyftas fram. Dessutom ska ersättningar finnas till konstutövare.

De rödgröna föreslår också att arkiv och museisamlingar ska kunna digitaliseras och göras tillgängliga på internet. Det gäller till exempel musik som finns i Sveriges Radios grammofonarkiv, eller bilder från museer.

De rödgröna vill också återinföra fri entré på statliga museer, men även övriga museer ska få möjlighet till bidrag för att kunna ha fri entré.

En bok för alla ska också startas på nytt om de rödgröna vinner valet i höst.

Insatser för att främja läsande och återinförande av arbetsplatsbibliotek är andra viktiga punkter.

– Det här är för att visa att kulturen ska ha en större plats både i budgeten och i politiken, säger Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin.

De rödgröna räknar med att det här kommer att kosta omkring en miljard kronor.

Satsningen kommer att spridas ut över de kommande fyra åren, med 250 miljoner kronor per år.