Stugsund

Miljöprover tagna vid Bromsäng

Nu har det tagits en hel del prover vid Bromsäng Recycling i Stugsund för att se om det är miljöfarligt på området. Bland annat prov på sediment i diket vid utloppet där lakvatten rinner ut från området och en hink med fluff - nedmald bilinredning.

Det har också tagits prover på damm från fönsterbrädor under takfot eftersom man vill undersöka om sotet från branden i vintras är farligt.

Proverna ska analyseras av arbets- och miljömedicinska enheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I september beräknas rapporten vara klar och offentliggöras