Greenpeace föreslår moratorium

Greenpeace är villigt att avbryta aktionen mot Cementa i Slite. Kravet är att Cementa avstår från provbränningen av 25 000 ton farligt avfall från England.
Greenpeace och Cementa möttes under torsdagen för fortsatta förhandlingar. Greenpeace föreslår ett tillfälligt avbrott, ett så kallat ''moratorium'' på ett år. Det skulle ge experter möjlighet att undersöka riskerna kring avfallsförbränningen närmare. Kravet är att Cementa upphör med provbränningen som Greenpeace befarar skulle bereda vägen till ett permanent tillstånd för förbrännning av farligt avfall.