Kammarrättsbeslut i vårdtvist

En fyraårig pojke som bott på Gotland sedan i somras, ska skickas tillbaka till sin pappa i USA, har kammarrätten beslutat.
Det är en tragisk historia men inte helt ovanlig. Mamman, som idag är 25 år, arbetade i USA när hon träffade en man, blev kär, gifte sig och paret fick så småningom en son som nu är fyra år. När paret senare skildes, flyttade mamman hem till Gotland och tog med sig pojken. Efter en tid vände sig pappan till myndigheterna och krävde att pojken skulle lämnas över till honom, eftersom han anser att mamman utan tillstånd tagits från sitt hem i USA och till Sverige. Han hänvisade bland annat till den innternationella konvention som säger att om den ena förälderna för bort barnet utan den andra förälderns tillstånd, så ska barnet föras tillbaka, till dess att en domstol beslutat vem som ska ha vårdnaden. Kammarrätten har nu beslutat att pojken ska bo hos pappan i USA till dess att en amerikansk domstol bestämmer vem som ska ha vårdnaden. Senast den 1 juni ska pappan eller någon annan som han utser, hämta pojken i mammans hem på Gotland. Om hon vägrar, riskerar hon 25 000 i böter.