Bilbränder blir allt vanligare

Brandkåren rycker ut på mer än dubbelt så många bilbränder i Malmö och Uppsala nu, jämfört med i slutet av 1990-talet. Det visar statistik från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I Uppsala ökade larmen om bilbränder från 65 larm år 2008 till 140 stycken året därpå. I Göteborg får brandkåren larm om brinnande bilar minst en gång per dygn.

– Vi har i princip en bilbrand per dygn, och så var det inte för tio år sedan, säger Håkan Alexandersson, ställföreträdande räddningschef på räddningstjänsten i Stor-Göteborg.

Medan bilbränder minskar i en del mindre städer som till exempel Örebro, Kalmar och Sundsvall samt att larmen som Stockholms räddningstjänst får in håller en konstant hög nivå, så rycker brandkåren ut på betydligt fler bilbränder i flera större städer i dag jämfört med i slutet av 1990-talet.

Detta om man ser till Göteborg, Malmö och Uppsala. I Malmö har bilbränderna mer än fördubblats, från 69 larm om bilbränder år 1999 till 196 förra året.

Anders Ahlström som är brandchef i Uppsala Brandförsvar känner igen bilden om att bilbränderna blivit fler.

– Det har flyttats mellan olika områden i Uppsala. Det började i ett men spred sig sedan till andra och vandrar fortfarande omkring lite även om det är i mindre omfattning. Säger Anders Ahlström, brandchef i Uppsala Brandförsvar.

Vem är det som tänder på?

– Gissningen är att det rör sig om ungdomar som har det som aktivitet, säger Anders Ahlström.

Bakom en bilbrand finns olika orsaker. Det kan vara bedrägeriförsök eller olyckor men också skadegörelse och just skadegörelse är ett fenomen som sprider sig.

Vad som sker i Sverige är bara en förlängning av vad som händer i t.ex. Europa. Ett exempel att minnas är t.ex. bilbränderna och upploppen i Paris förorter 2005.

Förklaringen till händelsen kan många gånger handla om utanförskap och frustration, det enligt Ove Sernhede, sociolog vid Göteborgs Universitet, som forskar om ungas situation i Göteborgs förorter.

– Om man ska försöka förstå någonting av det så tror jag att man måste sätta in det i ett större mönster av det som händer i Europa, säger Ove Sernhede.

– Det handlar ytterst om att vi får ett samhälle där skillnaderna och klyftorna blir allt mer påtagliga och det upplever människor. Det upplever de människorna som bor ute i de här områdena och det skapar en frustration som måste komma ut någonstans.

– Jag tror att de här bilbränderna är ett av uttrycken för det, fortsätter Ove Sernhede sociolog vid Göteborgs Universitet, som forskar om ungas situation i Göteborgs förorter.