Malmström vill underlätta för tillfällig arbetskraft

EU-kommissionär Cecilia Malmström kommer under förmiddagen idag att presentera två förslag som syftar till att underlätta för personer att tillfälligt komma och arbeta inom EU. Förhoppningen är att locka högutbildade experter till unionen, men även att nya regler ska förbättra situationen för de lågutbildade säsongsarbetare som varje år kommer till EU.

– I dag är det ett väldigt grumligt regelverk kring detta. Många människor utnyttjas och får jobba för väldigt lite ersättning. Det här är lågutbildade arbetare i frukt- och grönsaksindustrin och det handlar om cirka 100 000 personer om året, säger Cecilia Malmström.

Ett av förslagen innebär alltså att förenklad byråkrati ska locka företag att investera och placera sin expertis inom unionen.

I många EU-länder saknas i dag även ett fungerande regelverk för de lågutbildade säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU. Detta har gjort att de som kommer ofta gör det illegalt - vilket gör att de utsätts för risker att utnyttjas av sina arbetsgivare.

Det är detta Cecilia Malmströms andra förslag är tänkt att till viss del råda bot på, genom att göra säsongsarbetet reglerat och lagligt.

Förslaget innebär att en säsongsarbetare får rätt att arbeta högst sex månader per år inom EU. Regelverket föreslås även innefatta en minimiersättning och garanti till boende. Det gör det även möjligt att utfärda arbetstillstånd till en arbetare för tre år i taget.

Förslaget ger dock inte en säsongsarbetare samma rättigheter som en medborgare att ta del av till exempel ett lands sjukvård. Det är istället något varje enskilt medlemsland får bestämma om. En säsongsarbetare har enligt förslaget heller inte rätt att ta med sig några anhöriga till EU.

Varför kan man inte tillåta de här personerna att bosätta sig här istället för att tvingas åka hem efter ett halvår?

-- Sverige har en lagstiftning kring arbetskraftsinvandring som är det mest progressiva i hela Europa och jag skulle gärna se det i alla EU-länder, men det är inte politiskt genomförbart i dagsläget. Vi får gå framåt i den takt det är möjligt, säger Cecilia Malmström.