Hårdare straff för misskötta EU-länder dröjer

I Bryssel har i dag EU:s finansministrar diskuterat hårdare ekonomisk styrning med hårdare straff för de EU-länder som missköter sin ekonomi. Men arbetat går trögt, tycker Sveriges finansminister Anders Borg.
- Enigheten är störst när det gäller principerna, men när det är dags att lägga fram konkreta förslag får vi se hur långt länderna är villiga att gå, säger Borg.

Det länderna har svårt att enas om är hur en ekonomisk straffskala ska se ut. Det handlar om allt från böter till indragna bidrag. Problem är det också med att komma överens om vad som ska räknas som skuld.

Många EU-länder har mycket stora skulder, som i sin tur tvingar fram hårda besparingar. Böter ovanför nedskärningar och skattehöjningar kan göra det ännu svårare att komma ur en kris.

Meningen är att det ska finnas konkreta förslag till regeringschefernas toppmöte i oktober. Förslag från EU-kommissionen kan komma i september.

Finansminister Anders Borg skrev i ett pressmeddelande före dagens möte att det är viktigt att arbetet med nya spelregler för finansområdet skyndas på så att de nya reglerna kan börja gälla redan från årsskiftet. Inget tyder på att farten ökat på det möte som hölls i dag.

EU:s valde ordförande Herman van Rompuy avstod från att hålla presskonferens och skickade i stället ut ett skriftligt uttalande som slår fast att finansministrarna är överens om de principer de faktiskt sa att de var överens om i Luxemburg redan för en dryg månad sedan.