Mobil polisstyrka ska stärka småorter

För att stärka de lokala polisstationerna i landet finns nu ett förslag på en särskild mobil polisstyrka. Tanken är att framförallt stationerna på landsbygden, under en period ska kunna begära förstärkning för att komma tillrätta med ett problem.

- Vi vill göra en succesiv uppbyggnad. Den här resursen ska vara tillgänglig för att kunna stärka upp mot de lokala polismyndigheterna. De har en annan rörlighet, en annan behovsanpassning, med förutom vanlig grundutbildning även en möjlighet till specialisering så att gruppen får en ganska hög förmåga när man går in och jobbar, säger Dan Persson.