måndag 12 juli 2010

"Vi har resurser för att bemöta bilbränderna"

Nya siffror från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, visar att antalet bilbränder har fördubblats i Uppsala sedan mitten på 1990-talet. År 2008 rapporterades 65 bilbränder i Uppsala, jämfört med 140 stycken året därpå.

– Vi har gjort små justeringar i våra rutiner, men vi har resurser att bemöta bilbränderna, säger Anders Ahlström, brandchef i Uppsala län.