jämtlands län

Bra tillgång på blod för sjukvården

Tillgången på blod för sjukvården är god i både landet och länet, trots tidigare varningar om lager på upphällning.

Under semesterperioden brukar annars färre människor ta sig tid att ge blod.

- Men blodgivarna har hittills varit jätteduktiga på att komma in , säger Tomas Nilsson, biomedicinsk analytiker på Storsjötappen i Östersund till SR Jämtland.