Lättare att förbjuda genmodifierat

Varje EU-land ska själv få avgöra om det ska få odlas genmodifierade grödor i landet eller inte. Det föreslår nu EU-kommissionen för att bryta dödläget i diskussionerna om sådana här grödor.

Det här kan man se som ett svar på ett yttre tryck från enskilda medlemsländer, säger Staffan Eklöf på Jordbruksverkets växtodlingsenhet.

– Både från vissa medlemsstater som inte vill ha GMO-odling och från stater som vill ha större möjligheter att ha GMO, säger Staffan Eklöf.

Skulle du kunna återge någonting om hur diskussionerna går då?

– Ja, bland annat har Holland länge tagit upp förslag om att man ska ha större möjlighet att påverka beslut nationellt vad gäller odling av GMO, och då utifrån ett positivt perspektiv att man vill ha möjlighet att odla GMO.

Sedan har flera medlemsstater tryckt på att man ska revidera GMO-lagstiftningen mot ett mer restriktivt håll.

Mer negativa eller emot genmodifierade grödor är till exempel Österrike, Ungern och Italien, och på grund av det här motståndet finns det i dag bara två grödor som under de senaste 12 åren har blivit godkända för odling inom EU.

– I dag är det bara två grödor som i praktiken kan odlas och det är en majs som är motståndskraftig mot insekter och en potatis med förändrad stärkelsekvalitet.

Grödorna har riskbedömts dels på EU:s livsmedelsmyndighet Efsa, dels av nationella myndigheter i medlemsländerna. Förutom att vissa länder har röstat emot dessa så har de också använt en säkerhetsklausul för att inte behöva få in grödorna på sina åkrar, men eftersom det verkar vara svårt att få en samsyn på unionsnivå ska alltså de enskilda medlemsländerna nu få mer att säga till om och mer att ta ansvar för.

Godkänns kommissionens förslag av EU:s medlemsländer kan det leda till mer odling av genmodifierade grödor i länder som Spanien och Tjeckien, medan länder som Italien och Österrike kan förbjuda dessa helt och hållet.