Akademiska sjukhuset

Spädbarn fick inte vård genast

Akademiska sjukhuset i Uppsala gör en Lex Maria-anmälan då ett spädbarn fick svåra andningsbesvär efter att inte fått vård omedelbart.

Spädbarnet kom in till Akademiska sjukhuset med andningssvårigheter och fick inte vård direkt på grund av att diagnosen var oklar och läget ansågs vara stabilt. Barnet fick sen akuta andningssvårigheter och fick intensivvårdas. Händelsen har anmälts enligt Lex Maria.