Hemlig telefonavlyssning ökar kraftigt

Polisens hemliga telefonavlyssning fortsätter att öka. Förra året avlyssnades dubbelt så många telefoner, i utredningar om narkotikabrott, än året innan.

– Det leder oss vidare i utredningarna och är till mycket stor nytta. Ökningen beror till stor del på det ökande mobilanvändandet bland de kriminella, säger Arne Andersson som är chef för Kriminalpolisenheten på Rikskriminalpolisen.

Polisen använder sig i allt större omfattning av hemlig telefonavlyssning. Förra året avlyssnades 1 161 telefoner i samband med förundersökning om narkotikabrott, det är nästan dubbelt så många som året innan, då polisen avlyssnade 600 olika telefonnummer. Det är domstolarna som kan ge tillstånd om det brott en person misstänks för kan ge minst två års fängelse.

Det är när en person misstänks för ett brott som kan ge minst två års fängelse som domstolarna kan ge tillstånd till hemlig telefonavlyssning. Vanligast är det i samband med förundersökning om narkotikabrott. När det gäller avlyssning vid annan brottslighet ökade också det förra året, med omkring 25 procent till nästan 500 tillstånd.

– Man har en annan kultur när det gäller, framför allt, mobilanvändandet. Man byter mobiler och kontantkort väldigt ofta. Särskilt i samband med att man begår grova grott. En annan slutsats till ökningen är polisens satsning mot den grova organiserade brottsligheten som drogs igång förra hösten, säger Arne Andersson.

Förra året avlyssnades och övervakades drygt 2000 telefonnummer. Åtal väcktes i 303 fall, förundersökningen las ner i 464 fall och övriga undersökningar är ännu inte avslutade, eller åklagare har inte tagit ställning.

– Det har absolut lett till fler förundersökningar och fler åtal, säger Andersson.

Men hur kan ni veta att människor inte avlyssnas i onödan?

– Det är så pass högt ställda krav för att få tillstånd och integritetsfrågan är lika viktig för oss som alla andra i samhället. Vi vill absolut inte driva processer mot någon oskyldig, säger Arne Andersson.