Ökad risk för sorkfeber

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU varnar om stor spridning av sorkfeber till människor i höst, då skogssorkarna tycks bli många i år igen.

Det finns därför skäl för allmänheten att vara försiktig vid eventuella kontakter med sork och spillning från djuret.

Skogssorken utsöndrar viruset via saliv, avföring och urin. Smitta till människa sker sannolikt oftast via inandning av virus i luftburen form.

Under första halvåret 2010 har 111 fall rapporterats.