gävleborg

Stor brandrisk i länet

Just nu är brandrisken stor, på vissa håll mycket stor, i länet. Uppe i luften spanar den frivilliga flygkårens piloter efter bränder för att kunna släcka dem innan de sprider sig till större områden.

Förra veckans brand i Tönnebro upptäcktes tidigt av just brandflyget och kunde därmed släckas innan den spred sig.

Lars Fleck från Söderhamns frivilliga flygkår säger att det är få som känner till att de finns.

– Vårt dilemma är att folk tror att vi inte gör någon nytta om det inte är några bränder, men det är just då som vi gör nytta för då kanske vi har lyckats upptäcka bränderna på ett tidigt stadium innan de hunnit sprida sig, säger han.

Viktigt att vara snabb

Lars Fleck och spanaren Ivan Andersson har jobbat idéellt sen 70-talet med att söka bränder i Gävleborg. I samarbete med SOS Alarm hjälper de till att visa och vägleda räddningstjänsten till brandhärden, vilket kan vara nog så svårt från marken. Att vara snabbt på plats är a och o i arbetet, enligt pilot Lars Fleck.

– Bara under tiden som vi letar oss fram till en brand kan den öka till ett större områden, men vi kan snabbt hitta rätt väg och få fram vatten. Då känns det bra när man åker hem den kvällen, säger piloten Lars Fleck.

Robin Oljelund Kjellberg
robin.oljelund_kjellberg@sr.se