Ystad

Farliga bad från vågbrytare stoppas

I Ystad har vågbrytarna nära stranden stängts av och man ska också sätta upp varningsskyltar. På så sätt vill man hindra att badande skadas av de långa armeringsjärn som sticker upp under vattenytan vid vågbrytarna.

– Minst femton armeringsjärn fanns en halv meter till en meter under vattenytan, berättar Per Larsson som ansvarig för parker och stränder i Ystad efter en inspektion.

Kommunen har också tagit kontakt med en dykare som ska försöka slita upp vajrarna med hjälp av en motorbåt. Går inte det får en kranbåt kallas in.

För armeringsjärnen ska bort, säger Per Larsson.

– De måste bort. Man kan inte lita på att alla läser och respekterar varningar.

Sandra Svensson
sandra.svensson@sr.se