Hylte

Nekad elev får nu gymnasieplats

En elev från Hylte kommun som nekats en plats på naturbruksgymnasiet i Svenljunga får nu den plats han ville ha. Detta sedan Skolväsendets överklagandenämnd upphävt beslutet i Västra Götalands region att inte ta emot Hylte-eleven.

En kommun är skyldig att ta emot en behörig sökande från en annan kommun om programmet är nationellt och om det finns särskilda skäl i den sökandes personliga förhållanden, som i det aktuella fallet, menar överklagandenämnden.