Eskilstuna

Konstsamling kan räddas

Staten kan rädda den så kallade "turkiska samlingen" av konst från 1600-talsgodset Biby utanför Eskilstuna från försäljning. Godsets egendomar är en släktegendom som inte får säljas utan måste gå i arv - en så kallad fideikommiss. I höstas ansökte Biby gårds ägare, som tillhör en adelssläkt, om att få sälja samlingen på den internationella marknaden.

Men enligt en utredning som statens Fideikomissnämnd har gjort har konstsamlingen och ett arkiv som finns på godset ett särskilt kulturhistoriskt värde. Därför vill de att regeringen ska ta ställning till om samlingen och arkivet kan säljas, eller om staten ska lösa in dem.

Konstsamlingen består av turkisk konst, textil och möbler som adelssläkten samlade på sig under 1700-talet, då medlemmar av släkten arbetade som svenska sändebud i Konstantinopel.