Så ska förortskravaller stoppas

Regelbundet rapporterar media om bilbränder och stenkastning mot polis och räddningspersonal i förorterna till våra större städer med många invandrare. Unga män rekryteras till kriminella grupper och hamnar i fängelse.

Hur ska samhället bryta denna utveckling? Det viktigaste är att klara skolan för att kunna få arbete och inte halka in i kriminalitet, upprepar politikerna i valrörelsen. Men samtidigt pågår en rad verksamheter för att minska klyftan mellan ungdomarna och samhället i övrigt. En av dem leds av länspolismästare Carin Götblad.

Ungdomsråden runt om i landet försöker att vara en länk mellan myndigheter och förorternas ungdomar.

Carin Götblad är länspolismästare i Stockholms län och Gotland och hon startade för fem år sedan ett ungdomsråd för att bland annat förbättra relationerna mellan polisen och förorternas ungdomar. Och ungdomsrådet har stor betydelse, säger Carin Götblad:

- Ja, jag diskuterar mina allra allvarligaste och viktigaste frågor med ungdomarna. Jag kan säga attt de har haft direkt inflytande över ett antal stora strategiska beslut jag tagit i Stockholms län.

Som vad då till exempel?

- Som öppnandet av 27 lokala poliskontor. Mina ungdomar berättade att de kände inte en enda polis .Det första de sa var att de hatade polisen och att alla deras kompisar också gjorde det. Men man kände ingen polis och då var det inte så svårt att förstå att vi måste vara där.Människor som aldrig träffas får fördomar mot varandra och blir rädda för varandra. Idag kan jag säga att tongångarna inte är så. Det har skett en stor förskjutning till det bättre, säger länspolismästare Carin Götblad.

I hennes ungdomsråd sitter vanliga ungdomar men också en del unga grabbar som finns eller har funnits i närheten av kriminella kretsar.

I Stockholms läns finns omkring 5000 unga män i åldern 15-21 år med kriminell belastning. De är hos polisen registerade för fem brott eller fler. De har olika problem som avbruten skolgång, olika beteendestörningar och psykiska problem ofta tillsammans med olika typer av missbruk.

Utan några framtidsdrömmar blir de lätt ett offer för andra kriminella som drar in dem i ett liv med snabba pengar och där de får en viss status.

Men situationen är inte så nattsvart som den ofta beslrivs som. Det menar Hazers Achkoudir. Han är 20 år gammal och arbetar för Fryshuset i Stockholm. Han är ungdomsvärd och ledare i Stockholmsförorten Rinkeby. I Västerort har man också ett ungdomsråd. Vad pratar man om när ungdomarna träffas där?

- Det snackas mest om den stora arbetslösheten och hur vilsna de känner sig, då det är få vuxna som bryr sig om vad som händer där och att man inte har någon sysselsättning helt enkelt.

Men trots oroligheter och bilbränder då och då har situationen ändå blivit bättre under senare tid , anser Hazers Achkoudir:

- Det har blivit mycket bättre med åren för det är fler ungdomar som fått jobb i Rinkeby. Flera som är 18-19 år har fått jobb på ungdomsgårdarna för att inspirera yngre. Systemet med ungdomsvärdar innebär att 20 personer får chansen att jobba varje år. Det är mycket viktigt).

Enligt Stockholmspolisen är det alltså omkring 5000 unga män i länet som idag riskerar att hamna i lång kriminalitet om deras livsstil inte förändras. Rekryteringen till kriminella kretsar pågår hela tiden, säger ungdomsledaren Hazers Achkoudir i Rinkeby.

- Den fortgår hela tiden. Frågar du dagens ungdomarna i förorterna så anser minst 90 procent att man får sin status genom att begå kriminella handlingar.De vet inte att man kan bli känd och stor via andra handlingar som t ex Martin Mutumba, som lyckades inom fotbollen.

Men det måste väl finas motbilder till detta också?

- Motbilderna är att man ser vissa äldre som sitter inne. Men det stör inte de andra. Det kommer mycket mer pengar till alla andra. Det är en öppen väg som alla tar).

Trots att rekryteringen till de kriminalla gängen fortsätter, så ser Hazers ändå positivt på framtiden. Det finns fler vuxna ute i samhället idag för att hjälpa ungdomarna.

I valrörelsen kommer ungdomsarbetslösheten och tillståndet i förorterna upp då och då.

Thomas Bodström är advokat och socialdemokratisk riksdagsman och ordförande riksdagens justitieutskott. Han möter ofta dessa unga grabbar på väg in i grov kriminalitet och utslagningen och rekryteringen verkar ju bara fortsätta:

- Helt kommer det aldrig att försvinna och för varje sån här ung kille som jag träfar och kan rädda är det en enorm vinst för samhället . Men vi kan bryta inriktning på så sätt att vi som tjänar väldigt, väldigt bra, skulle kuna betala lite mer i skatt.Då skulle man kunna satsa på att det kommer ut fler vuxna i förorterna.Att det blir fler lärare , fler skolkuratorer och fler skolpsykologer för de här mår väldigt dåligt. Men inte minst måste de här ungdomarna få ett framtidshopp och att de får ett arbete och möjlighet till utbildning. På så sätt kan vi vända utvecklingen. Det är så vi socialdemokrater tillsammans med våra samarbetspartier vill göra).

Thomas Bodström, socialdemokrat. Hans trätobroder i justitieutskottet folkpartisten Johan Pehrson ser föräldrarna som nyckeln till att ändra utvecklingen i förorterna:

- Ja, vi måste se till att vi uppvärderar föräldrarollen i Sverige. Vi ska ge en massa stöd från MVC(mödravårdscentralen) till BVC (barnavårdscentralen). Via förskola och skola och fritidsgårdar och barnpsykiatri och allt. Men det avgörande är att det finns föräldrar som är att räkna med.Föräldrar som det går att lita på. Och då ska vi sätta in mycket mera stöd till föräldrarna och klarar de trots allt inte av det måste vi ifrågasätta om barnen ska få en annan vårdnadshavare.

Men många gånger, vad gäller skolresultaten, handlar det om att man kommmer från en miljö där föräldrarna inte har studietradition och då räcker ju inte föräldrarollen där.

- Nej, det är ju så att det inte räcker bara med föräldrar utan Folkpartiet inte minst är tydliga med att framtiden börjar i skolan. Vi försöker nu städa upp i den svenska skolpolitiken och se till att alla ungdomar får med sig de basala kunskaper som är nödvändiga för framtiden.

Reporter Göran Löwing