AIDS

Kondom bakom minskning av hiv

Flera afrikanska länder har en hög siffra när det gäller antalet aids-drabbade. Men en färsk FN-rapport visar att de mest drabbade länderna nu visar en minskning av hiv, ibland upp till 25 procent bland unga mellan 15 och 24 år. 
Orsaken till minskningen är ändrade sexvanor. 

Tycker du att det ges tillräcklig med information om hiv? Kommentera!

– I vissa länder är det ökad kondomanvändning, i andra att sexdebuten skjuts upp eller att man har färre partners, som har gjort att färre unga har smittats, säger Unaids vice chef Paul de Lay.