Sundsvall

Lever på existensminimum - nekas ändå bidrag

En 27-årig kvinna i Sundsvall fick ett arv i form av fonder som hon får tillgång till först om fem år. Trots detta räknade Försäkringskassan fonderna som förmögenhet och minskade kvinnans bostadsbidrag så att hennes inkomst hamnade under gränsen för existensminimum. Kvinnan tvingades söka socialbidrag. Hennes gode man överklagade till både förvaltningsrätten och kammarrätten - som båda gav Försäkringskassan rätt.