Kommentar: "Kan bli börda för budbäraren"

Ekots politiske reporter Anders Jonson kommenterar turerna kring tidigare arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins avgång.

Om den förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin varit mer hårdhudad och suttit kvar på sin post och ställt upp på den utlovade intervjun med Aftonbladet hade det aldrig blivit någon Littorinaffär.

Det är slutsatsen av de allt märkligare turerna i historien.

Får man tro initierade personer i kretsarna kring regeringen var Sven Otto Littorin för ömhudad. När Aftonbladet ställde sina frågor om att han skulle ha köpt sex hade han fått nog och bestämde sig för att avgå.

Han var inte påverkbar, utan trodde att anklagelserna skulle försvinna om han avgick på det sätt han gjorde på den känslosamma presskonferensen i Visby för en vecka sedan. Den versionen stämmer väl överens med den Littorin ger själv i mejl-växlingen med Dagens Nyheter.

Men nu säger Aftonbladets vid tillfället ansvarige utgivare Lena Mellin att det var precis tvärtom. Tidningen skulle aldrig ha publicerat anklagelserna om Sven Otto Littorin själv förnekat dem. Det dög uppenbarligen inte med att hans och statsministerns pressekreterare gjorde det.

Aftonbladets princip är alltså att publicera uppgifter som tidningen inte säkert vet är sanna om de inte uttryckligen förnekas. Littorinaffären kan mycket väl vara på väg att bli en tung börda även för budbäraren.