Skåne

Fler vill studera i Skåne

I dagarna börjar VHS att skicka ut antagningsbeskeden från Universitet och högskolor. Och statistiken visar att antalet sökande återigen ökar på de högre utbildningarna i Skåne.

Trenden ser likadan ut i hela landet, nationellt är det tre procent fler som blivit antagna nu jämfört med till höstterminen 2009.

– Det finns fler och fler ungdomar som är mellan 19 och 25 år, samtidigt som det är lågkonjunktur. Därför ökar trycket på alla lärosäten, säger Maud Larsen som är informationschef vid Malmö högskola.

När det gäller högskolan i Malmö tror hon att den lockar eftersom den erbjuder många yrkesinriktade utbildningar som kan ge jobb direkt efter skolan. Populärast i Malmö är sjuksköterskeutbildningen, och bland de tio mest sökta utbildningarna är fem av dem från fakulteten för hälsa och samhälle.

– Många ungdomar idag vill engagera sig i samhället och i de här utbildningarna finns det ofta möjligheter till praktik och skarpa projekt. Man får ofta ta del av den miljö som man ska jobba i sedan, säger Maud Larsen.