P1 MORGON 15 JULI

Massutvisningar av irakier fortsätter

Sedan december 2008 har 460 Irakier tvångsutvisats med större flygplan som chartrats av kriminalvårdens transporttjänst. Och fler resor kommer troligen att ske - trots tidigare kritik från bland annat FNs flyktingorgan UNHCR. Hör irakier som väntar på att skickas tillbaka. Debatt mellan Gunnar Axén (M) ordförande i socialförsäkringsutskottet och Kalle Larsson (V) från samma utskott.