Garda skola återuppbyggs i augusti

I augusti startar återuppbyggnaden av Garda skola, som ju brann ned i maj förra året. Gotlands kommun har nu formellt beställt start av skolbygget hos byggföretaget Arriba, som vann upphandlingen i konkurrens med ett par andra intresserade byggföretag.

Den 23 augusti skall återuppbyggnadsarbetet starta.

Prislappen på kontraktet är 27,2 miljoner kronor, men kostnaden stannar inte med det. Summan blir högre och Arribas anbud på entreprenadkostnaden låg på 31,1 miljoner.

Den nya Garda skola väntas kosta totalt 46 miljoner, varav 9 miljoner är kostnader för sanering och iordningsställande av det som inte brann ned.