eskilstuna

Ohotad fisk i Eskilstunas skolor

Fisk som serveras på skolor och äldreboenden i Eskilstuna är ovanligt miljövänlig. Eskilstuna kommun köper enbart in fisk från hållbara bestånd, till skillnad från de flesta andra kommuner i landet. Det visar en undersökning från Naturskyddsföreningen.

Att fisken kommer från hållbara bestånd innebär att den inte håller på att fiskas ut.

Av 200 kommuner som tillfrågats är det bara ett tiotal som helt låter bli att köpa hotad fisk. Och Eskilstuna är en av dem.

Men enligt Naturskyddsföreningen finns det inget politiskt beslut i Eskilstuna om att fisken ska vara ohotad, utan det är tack vare medvetna tjänstemän som det blivit så här.

Därför kan det bli annan typ av fisk som serveras om ansvaret för inköpen tas över av någon annan som inte bryr sig om frågan.

Politikerna i Katrineholm har gett direktiv om att prioritera fisk från hållbara bestånd. Men där är bara 20 procent av fisken som köps in ohotade.

I Gnesta är 15 procent av fisken ohotad och i Trosa 19 procent. De andra kommunerna i länet har inte lämnat några uppgifter om fiskinköpen.