Solen en oväntad hjälp vid hudcancer

Internationella forskargrupper som studerar hudcancern melanom har funnit att solen inte bara har en negativ effekt på cancern.

– Det har skett en rejäl forskningsutveckling på det här området. Patienter som är drabbade av melanom har faktiskt en bättre prognos om nivån av D-vitamin i blodet är hög, säger Håkan Olsson, professor i onkologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

D-vitamin produceras i kroppen med hjälp av solljus och solljus anses vara den viktigaste källan till D-vitamin.

– Visst uteliv i solen är väldigt viktigt för oss, för att tillgodogöra oss solens positiva effekter, inkluderat D-vitamin.

På senare år har det blivit allt större fokus på D-vitaminets positiva effekter och enligt professor Håkan Olsson kommer allt mer data som talar för att D-vitaminet minskar risken för att få hjärtkärlsjukdomar, tjocktarmscancer, prostatacancer och bröstcancer.

– Det finns en rad stora folksjukdomar om vi tror är delvis beroende av D-vitamin - bland annat urkalkningen av skelettet som motverkas av D-vitaminet. Men det nya är, tycker jag, att det börjar komma in data att måttlig solbestrålning, eller vad vi kan kalla lagom solbestrålning, är kanske generellt positivt för människan, säger Håkan Olsson.

Även om det sedan flera år finns en oroande ökning av antalet fall av malignt melanom är det, enligt professor Håkan Olsson, viktigt att han en balanserad bild av solens positiva och negativa effekter.

– De här senaste studierna som vi har gjort, att vi har väldigt positiva resultat när det gäller blodproppssjukdomen, och nu sockersjukan, där vi har en mycket starkt förebyggande effekt hos särskilt magra individer för typ2-diabetes - allt detta gör att vi måste ha en totalbild av detta framöver, särskilt genom sådana här framåtblickande kohortstudier, som inbegriper stora delar av befolkningen.

Solar du själv?

– Ja, det gör jag, men jag har en känslig hud, så det gäller att göra det på rätt sätt, säger professor Håkan Olsson.