Berlusconi vann förtroendeomröstning

Det italienska parlamentets överhus, senaten, röstade ja till regeringens hårt kritiserade besparingsförslag. Omröstningen var även en förtroendeomröstning om Silvio Berlusconis hela hans regering. Det blev 170 röster för förslaget, medan 136 röstade mot.

Omröstningen i den italienska senaten i dag gällde ett sparpaket på ungefär 250 miljoner kronor. Men, premiärminister Silvio Berlusconi har haft problem med att få stöd för de stora besparingarna, även bland sina egna allierade.

Som ett sätt att få sina supportrar att rätta in sig i ledet hade han därför deklarerat att dagens omröstning även skulle gälla förtroendet för hans regering - fäll förslaget och regeringen avgår. Hans partimedlemmar och allierade har således inte haft så mycket val.

Taktiken har fungerat väl förr; Berlusconi har använt sig av den framgångsrikt ett trettiotal gånger tidigare. Taktiken innebar även att det inte blev någon debatt i senaten om förändringar i förslaget.

Omröstningen i dag kommer under en svår tid för Berlusconi - stödet för hans regering har sjunkit till 41 procent, en av de lägsta siffrorna någonsin. Två av hans ministrar har även tvingats sluta de senaste två månaderna efter korruptionsanklagelser. En av dem fick gå så sent som i går.

Men de hårda åtstramningarna, som nu antagits av senaten, är mycket impopulära i Italien.

De kommande två åren ska cirka 25 miljarder euro sparas - 12,5 miljarder per år. Och det ska åstadkommas bland annat genom neddragningar i offentliganställdas löner, men även genom minskade anslag till regioner och kommuner.

Och det har väckt ont blod hos många regionala ledare. 20 regionpresidenter, varav nio tillhör Berlusconis egen koalition, hade före omröstningen deklarerat att de kommer att frånsäga sig ekonomiskt ansvar om förslaget inte ändrades.

Men inte bara politiker har motsatt sig förslaget. Även fackförbund har protesterat och den senaste månaden demonstrerade tiotusentals italienare mot besparingarna.

Men, Italiens ekonomi är i kris. Budgetunderskottet måste ned från 5,3 till 2,7 procent av BNP på två år. Och EU trycker på hårt för att besparingarna faktiskt ska genomföras.

Italien har ju fått den föga smickrande äran att stå för det ena i:et i benämningen PIIGS, eller Pigs, som den grupp av länder inom Europa vars ekonomier är synnerligen illa ute har kommit att kallas. De andra länderna är Portugal, Spanien, Irland och, såklart, Grekland.

Budgetförslaget ska nu, efter att det har antagits av senaten, skickas till parlamentets underhus och Berlusconi väntas där använda sig av samma förtroendeomröstningstaktik.