Lysekil

Ryttarförening hotas av konkurs

– El- och vattenkostnaderna har ökat, personalkostnaderna är en stor post, och hyran är en post. Det här blir tyvärr för mycket för vår budget i dagsläget, säger ordförande Jon Hofny.

Lysekils ryttarförening håller just på med en omorganisation, för att klara ekonomin.  Man har också varslat personal, men Jon Hofny vill inte kommentera i vilken utsträckning, eftersom MBL-förhandlingar pågår.

Den dåliga ekonomin har även skapat turbulens och dålig stämning. Föreningen, som i dag har sex anställda och ungefär 270 medlemmar, har också blivit anmälda till Arbetsmiljöverket.