jönköping

Mera slottsspel för Hemvärnet

Hemvärnets musikkår Huskvarna-Jönköping får fortsätta spela vid högvaktens avlösning och andra ceremonier vid Stockholms slott.

Det har Livgardet beslutat efter att ha genomfört en inspektion av bland annat hur musikkåren spelar och marscherar under en vaktparad.

Andra musikkårer som fått godkänt att fortsätta spela är Gävle, Norrbotten, Göteborg och Västmanland.