Vinön

Färjetrafiken måste bli bättre

Färjetrafiken till Vinön behöver bli bättre tycker många öbor, värdshuset får till exempel köpa en extratur varje onsdag för att garatera sina gäster en hemfärd efter artistuppträdanden.

Krögaren Janne Wilhelmson menar att det blir dyrt för världshuset och att färjan borde vara att betrakta som en allmän väg med bättre service.

Från trafikverket svarar ansvarig chef, Karl-Erik Hermansson, att man har begränsade resurser och att man delat på konstnaden med värdshuset för den extra turen till Vinön på onsdagar.