Värmeböljors dödliga effekt slår olika i Europas städer

Den senaste tidens värmebölja är inte bara av godo. Den innebär nämligen också en ökad dödligheten, framför allt hos människor över 40 år. Men hur kraftigt dödligheten ökar i samband med en värmebölja, det beror på var den inträffar, visar ny forskning.

I en ny studie som presenteras i tidskriften Environmental Health, har forskare undersökt hur dödligheten ökat i flera olika europeiska städer i samband med värmeböljor dom senaste åren – och det visar sig att det finns stora skillnader mellan de olika städerna.

I till exempel Milano i Italien ökade dödligheten i samband med värmeböljorna med hela 34% i snitt, medan den i Munchen i Tyskland bara ökade med 8%.

Enligt statistikern Joacim Rocklöv, som nyligen doktorerat på just temperaturrelaterad dödlighet, så beror skillnaderna mellan städerna förmodligen framför allt på hur deras befolkningar ser ut.

– Vad jag tror, så beror det mycket på vilken demografisk uppbyggnad staden har. Med andra ord vilken ålderssammansättning den har, hur stor del av befolkningen som har kroniska sjukdomar, och liknande, säger han.

Den här typen av kartläggningar är enligt forskarna viktiga för att förstå hur man kan motverka att ett eventuellt varmare klimat leder till ökad dödlighet i värdens städer. Ett varmare klimat väntas nämligen föra med sig betydligt fler kraftiga värmeböljor.

Enligt Joacim Rocklöv finns det också sätt att minska dödlighetsökningen i samband med värmeböljor.

Ett exempel på hur man kan åstadkomma det är genom att införa ett så kallat värmevarningssystem. Sådana används redan i många europeiska länder -- men inte i Sverige.

-- Med ett värmevarningssystem ser man till så att både allmänheten och vårdgivare är på det klara med vad de ska göra vid en värmebölja, vilka rekommendationer man ska gå ut med, hur allmänheten ska bemöta sina närstående, vilka signaler man ska titta efter och hur vården ska bemöta patienter, säger Joacim Rocklöv.

Referens:
D’Ippoliti, D, et al. "The impact of heat waves on mortality in 9 European cities: results from the EuroHEAT project", Environmental Health July 16 2010.

Läs mer: