Norrköping

”Inte en acceptabel nivå på klimatet”

Vårdförbundet är kritiska till de höga temperaturer som uppmäts på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Igår kunde vi rapportera om att patienter och personal mår dåligt i värmen, 33 grader har man uppmätt som mest.

– Ja det är ju sommar, men det är inte en acceptabel nivå på klimatet. Det är både fysiskt och psykiskt tungt att jobba i en värme som pågått så länge, säger Ann-Marie Kempe på Vårdförbundet.

På lång sikt vill ledningen se om de kylanläggningar som finns på bland annat operationsavdelningarna går att bygga ut, men i sommar kommer ingenting att hända.

Ann-Marie Kempe anser att de höga temperaturerna kan påverka patientsäkerheten.

--Det kan vara att man jobbar långsammare, så reagerar vår kropp. Det kan också vara att man får svårare att hålla koncentrationen uppe.

Sjuksköterskan Maria Punkt jobbar på en av de berörda avdelningarna.

– Tålamodet blir ju sämre. Man blir lätt irriterad och det är också förskräckligt för våra patienter. De ligger och är genomsura i sängarna.

Vad kan ni på Vårdförbundet göra?
– Vi har kontakt med våra förtroendevalda som också är skyddsombud på arbetsplatserna och vi får prata ihop oss nu och sedan diskutera vidare mot arbetsgivaren. För det här ligger ju på arbetsgivaren, de har arbetsmiljöansvaret. Det här är en fråga till dem, hur ska de lösa det för att det inte ska uppstå igen, säger Ann-Marie Kempe.

Sofia Strindvall
sofia.strindvall@sr.se