P1-Morgon Fredag 16 Juli

Oljeläckan täppt

Det ser ut som att BP för första gången har lyckats strypa oljeläckan i Mexikanska golfen.
TV-bilder visar att locket håller tätt och att ingen olja läcker ut. Vi pratar med Therese Jacobsson som är ekotoxikolog på Greenpeace, och på plats i Louisiana och Thina Saltvedt som är oljeanalytiker på Nordea om vad nyheten får för konsekvenser för BP.