Västernorrland

Var femte länsbo försörjer sig på bidrag

Var femte person i Västernorrland försörjdes förra året genom sociala ersättningar och bidrag, visar siffror från Statistiska centralbyrån.

19 procent av de boende i Västernorrlands län, eller nästan 26.000 personer, försörjdes under 2009 med olika former av bidrag. Och det är den tredje högsta siffran i landet. Bara i Gävleborgs och Norrbottens län var det fler personer som försörjdes med bidrag.

På riksnivå är drygt hälften av det totala antalet bidragstagare kvinnor, men för vissa bidragstyper är siffrorna omvända. Ensamstående män utan barn är tillexempel den grupp som oftast får ekonomiskt bistånd.