Tre län i samarbete

Den 1:a juli startar den nya gränspolisenheten.
Ett samarbete över länsgränserna mellan polisen i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Den nya gränspolisen ska kartlägga och försöka stoppa den kriminalitet som kommer från utlandet. Enligt Urban Krok på Värmlandspolisen, som är projektledare, så är det i många fall fråga om organiserade ligor från Baltikum - som bl.a. utger sej för att vara bär- och svampplockare. Urban Krok hoppas att det nya samarbetet redan den här säsongen ska ge resultat.