Arena Vänersborg

S Anders Larsson ska granska Arenan

Mannen bakom Arena Vänersborg, projektgruppens ordförande S Anders Larsson, har fått i uppdrag att granska om kommunen hade kunnat göra något åt kostnadsökningarna för Arenan.

Det är S Anders Larsson själv, som ansvarig för Arenaprojektgruppen, som ska göra "beräkningar och kostnadsuppskattning över vilka kostnadsbesparingar kommunen hade kunnat vidta, om kommunen på ett tidigare stadium hade informerats om kostnadsökningarna".

Uppdraget har getts till före detta barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson av Marie Dahlin, som ju efterträdde honom som nämndordförande och som sedan avsattes tillsammans med hela nämnden.

Det är hon som har skrivit under dokumentet, som är daterat den 29 juni, då hon hade en dag kvar som nämndordförande, men som inte diariefördes på Vänersborgs kommun förrän i går.