Borås

Barn felplacerade på särskola

Många barn placeras felaktigt på särskola. Det har Skolinspektionen konstaterat.

Eva Carlsson i Viskafors har en vuxen son som hade problem med skolan när han var liten. Han var nämligen gravt dyslektisk.

På grund av bristande resurser i skolan hamnade hennes son i Särskolan på högstadiet.

Eftersom att mannen hade inlärningssvårigheter trodde skolledningen att han hade större chans att lyckas med sin skolgång där.

Detta menar Eva Carlsson var fel - han borde ha kunnat få rätt stöd i den vanliga skolan.

Sonen betecknas som normalbegåvad och skulle därför inte omplaceras.

Flera liknande fall har dykt upp i landet, något som Skolinspektionens generaldirektör Marie Begler, reagerat på.

Mark Malmström
mark.malmström@sr.se