Sjukvården

Tre anmälningar om självmord

Den här veckan har Landstinget i Värmland gjort tre Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen om patienter som tagit självmord.

Den ena anmälan gäller en äldre man som kontaktade sin vårdcentral flera gånger för olika besvär. Vid kontakterna kom inget fram som tydde på att mannen hade självmordstankar. I början av juni försvann mannen från sitt hem och hittades dagen därpå död efter att han tagit sitt liv.

Den andra anmälan handlar om en en ung man som hade kontakt med den psykiatriska öppenvården under några års tid. Han var deprimerad och erbjöds läkemedelsbehandling, men ville klara sig utan mediciner. Vid kontakterna med den psykiatriska mottagningen kom det inte fram att mannen hade några självmordstankar. En tid efter mannens sista kontakt får mottagningen veta att mannen tagit sitt liv.

Den tredje anmälan gäller en äldre man som hittades död i sitt hem. Manne sökte under våren vård vård på grund av trötthet. Men vid kontakterna med sjukvården framkom inga uppgifter som pekade på behov av sluten psykiatrisk vård.