KALMAR LÄN

Forskningspengar ligger orörda

Flera miljarder satsas varje på forskning vid landets lärosäten, men nästan hälften av pengarna ligger kvar oanvända. Linneuniversitetet redovisade 147 miljoner i oförbrukade forskningsmedel förra året, det visar siffror från Högskoleverket.

Situationen har fått Riksrevisionen att påbörja en granskning, Nina Gustafsson Åberg är projektledare.

– Det är inte bra ur ett perspektiv att statlig förvaltning ska vara effektiv.

Sedan förra valet har regeringen satsat stort på forskning vid landets högskolor och universitet. Totalt 30 miljarder gick till forskning förra året, men en stor del av pengarna ligger nu oanvända hos lärosätena. Sedan 1997 har de oförbrukade forskningspengarna ökat kraftigt, från fyra till 12,8 miljarder kronor förra året.

– Det kan vara så att lärosätena får så mycket pengar att  de inte på en gång kan ta hand om dem.

En stor del av forskningsmedlen är statliga och att pengar ligger orörda ute på lärosätena är ingen bra placering enligt Riksrevisionen. I ett fåtal fall har även forskningsanslag brunnit inne på grund av de legat oanvända för länge.

– Det skulle kunna vara så att man inte använder pengarna på det mest effektiva sättet, säger Nina Gustafsson Åberg.