KASTLÖSA

Sista sommaren för Kastlösa stiftsgård

Svenska kyrkans stiftsgård i Kastlösa på Öland kommer att avvecklas till hösten och ledningen vill inte gärna prata om framtiden. Men det står klart att gården inte kommer vara i kyrklig ägo.

Annika Stacke är präst och har tagit över under avvecklingsperioden och hon kan förstå varför stiftsgården har haft ekonomiska problem.

– Låt mig säga så här, Öland ligger där det ligger rent geografiskt. Sommartid är det alldeles underbart. Vintertid är det glest och inte mycket folk här. Det är bara att acceptera att geografin ser ut som den gör. Den kan inte vi göra någonting åt. Svårigheten har varit för gården att kunna utnyttja kapaciteten under den kalla årstiden.

Det var 2006 som de stora problemen började för gården. Då drog Växjö stift bort hälften av bidraget och det stod klart att gården var i fara.

Astor Karlsson som är ordförande i den stiftelse som äger fastigheterna på stiftsgården, är väl insatt i gårdens ekonomi. Han har jobbat där i över tio år och kan berätta att de ekonomiska problemen är långt ifrån nya.

– Det har ju aldrig gått med vinst. Hade vi inte haft de här stiftsbidragen och bidrag från församlingar och kollekter och så vidare så hade det varit stora minus varje år, säger Astor Karlsson.

– Det är nåt enstaka år som det har gått med vinst med de dessa bidrag, fortsätter han.

Verksamheten i sommar ser ut som andra år och vad som händer till hösten vill varken Annika Stacke eller Astor Karlsson säga.

– Någon gång efter skördefesten kommer vi successivt att avsluta verksamheten för att den ska ligga helt nere från första november. Och sedan varken kan eller vill jag kommentera hur den nya köparen kommer att göra, säger Annika Stacke.