Länet

Liten insekt gör stor skada

Länets rapsodlare kan få problem med skörden. Enligt Leif Persson som är ordförande i Örebro läns fröodlingsförening pågår just nu en förökning av en skadeinsekt som sätter sig främst på vår-raps.

Kålmalen, som den heter, äter upp blad och klorofyll med resultatet att plantorna dör. Det finns uppgifter om drabbade fält där skördebortfallet varit uppåt 50 procent, berättar Leif Persson.

- Vi vill skapa uppmärksamhet för problemet. Vädret har tydligen varit gynnat för den här insekten. Och nu uppmanar vi lantbrukare som har rapsodling att kontrollera sina fält.  Det är väldigt många som inte vet om det, att det förekommer, säger Leif Persson.

Kålmalen upptäcktes i norden 1995. Den kan i Sverige få två föryngringskullar per år och torrt och varmt väder trivs den bäst i.

- Lantbrukarna bör kontakta sin växtskyddsleverantör och rådgöra med lokal rådgivning hur man ska gå tillväga, säger Leif Persson.