Hemvärnets musikkår får fint betyg

Hemvärnets musikkår i Västmanland godkänns för att spela vid ceremonier som högvaktsavlösning. Det efter att ha bedömts i Stockholm under våren.

Hemvärnets musikkår i Västmanland har fått godkänt av Livgardet att medverka i Statscermonier och vaktparad med högvaktsavlösning.

Musikkåren har under våren tjänstgjort vid Stockholms slott och bedömdes då för framtida medverkan. Bland annat utvärderades kårens musikaliska nivå vad det gäller klang, balans och stilistiskt framförande.

Godkännandet hos Försvarsmakten gäller tillsvidare.