Elisabeth Svantesson:

"Olämpligt att JK är med i nätverket Hilda"

Justitiekansler Anna Skarhed får hård kritik för att hon är med i det kvinnliga juristnätverket Hilda. Det är riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson som skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag att det är helt uppåt väggarna och att Anna Skarhed måste gå ur, men det håller hon själv inte med om.

– Nej, jag kan inte göra det. Jag kan självklart se att det, precis som Elisabeth Svantesson skriver i sin artikel, är oerhört viktigt att det finns ett förtroende för justitiekanslern, säger Anna Skarhed.

– Men nätverket Hilda och den verksamheten kan inte jag se skulle förringa förtroendet för mig.

Nätverket Hilda skapades 2006 och i dag ingår ett trettiotal av landets ledande kvinnliga advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser i Hilda.

Syftet är att stödja kvinnor att utvecklas inom juristyrket så att de är beredda att åta sig chefsjobb. I dag är kvinnor kraftigt underrepresenterade på sådana poster.

Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot för Moderaterna, betonar att det inte är nätverket Hilda som hon är kritisk till, utan JK:s deltagande i Hilda.

– JK har en enormt viktig uppgift att driva tillsyn över domstolsväsendet. Då tycker jag att det är direkt olämpligt att man också är med och är aktiv i ett nätverk med syfte att stimulera framväxten av kvinnliga jurister.

– JK måste hålla en armlängds avstånd från dem hon granskar. Jag tycker att det är omdömeslöst av JK att vara med i det här nätverket.

Hur tänker du gå vidare om JK fortsätter att vara med Hilda?

– Jag tänker inte gå vidare. Jag tycker att det är viktigt att vi får en debatt kring det här nätverket och andra. Ibland uppstår intressekonflikter som jag tycker är olämpliga.

Justitiekansler Anna Skarhed har svårt att förstå den kritiken eftersom Hildas arbete inte är kontroversiellt på något vis.

– Det Hilda gör är att arbeta för de mål, som så vitt jag vet, vi i hela svenska samhället är överens om, nämligen jämställdhet och att försöka se till att de skickligaste juristerna tas i anspråk för kvalificerade uppgifter, som chefskap inom olika delar av rättsväsendet.

Men om någon av dina juridikvänner i det här nätverket är chef på någon myndighet som du är satt att granska, kan inte det gå ut över din granskning då?

– Det får det ju inte göra, och då kan jag säga att det är en fråga som jag har att hantera på intet sätt bara när det gäller nätverket Hilda, utan det är ju något som är justitiekanslerns uppgift, nämligen att se och ha tillsyn över hela statsförvaltningen.

– Jag känner inte bara Hildor, jag känner både män och kvinnor som arbetar på chefspositioner i statsförvaltningen.