Östergötland

Många ringer bakom ratten

Nästan varannan svensk har läser eller skickar SMS medan de kör eller sitter bakom ratten vid rött ljus.

Det visar en kartläggning som försäkringsbolaget Trygg-Hansa har gjort.

I Sverige finns det ingen lag som förbjuder föraren att prata i mobiltelefon. Det finns regler i trafikförordningen som säger att alla förare är skyldiga att köra trafiksäkert. Man kan dömas för vårdslöshet i trafik om du kör på ett trafikfarligt sätt därför att du pratar i mobiltelefon.

Förare som pratar i mobiltelefon har bland annat längre reaktionstid, längre bromssträcka, missar fler vägmärken och gör större och kraftiga rattrörelser.

Vanligast är det bland yngre förare att köra och skicka eller läsa textmedelanden i mobilen.